Únavový syndróm: Kedy telo hovorí, že je načase spomaliť

Únavový syndróm: Kedy telo hovorí, že je načase spomaliť

Predstavte si, že sa každé ráno zobudíte s pocitom, akoby ste nikdy nespali, vaše telo sa od únavy nevie rozhýbať a vaša myseľ je zahalená v hmle, z ktorej sa zdá byť nemožné dostať. Z jednoduchých úloh, ktoré boli kedysi prirodzené, sa stávajú obrovské výzvy a snaha o plnohodnotný život sa zdá byť ťažkým bojom. Toto je realita miliónov ľudí na celom svete, ktorí zápasia so stavom známym ako únavový syndróm. V nasledujúcom článku vás pozývame na cestu za odhalením tajomstiev tohto stavu. Preskúmajte s nami svet únavového syndrómu - jeho príčiny, symptómy, vplyv na každodenný život a lúče nádeje, ktoré môžu priniesť pochopenie tým, ktorí čelia jeho výzvam.

Čo je to únavový syndróm

Myalgická encefalomyelitída, alebo chronický únavový syndróm je znefunkčňovacie a komplexné ochorenie. Ľudia s únavovým syndrómom často nie sú schopní vykonávať svoje bežné činnosti. Niekedy môže pripútať dokonca na lôžko. Trpia obrovskou únavou, ktorá sa nezlepšuje odpočinkom. Syndróm sa môže zhoršiť po akejkoľvek činnosti, či už fyzickej alebo duševnej. Tento príznak je známy ako malátnosť po námahe. Medzi ďalšie príznaky môžu patriť problémy so spánkom, myslením a sústredením, bolesť a závraty. Ľudia s nemusia vyzerať vyslovene zle a pôsobiť unaveno. Avšak realita tohto ochorenia je:

 • Ľudia žijúci s týmto syndrómom nie sú schopní fungovať rovnako ako pred ochorením.
 • Mení schopnosť ľudí vykonávať každodenné úlohy, ako je sprchovanie alebo príprava jedla.
 • Často sťažuje udržanie si práce, chodenie do školy a účasť na rodinnom a spoločenskom živote.
 • Môže trvať roky a niekedy vedie k vážnej invalidite.
 • Najmenej jeden zo štyroch pacientov je počas ochorenia dlhodobo pripútaný na lôžko alebo v domácom liečení.
 • Syndróm môže dostať každý. Hoci sa najčastejšie vyskytuje u ľudí vo veku 40 až 60 rokov, choroba postihuje deti, dospievajúcich a dospelých všetkých vekových kategórií. Medzi dospelými sú častejšie postihnuté ženy ako muži.

Kliknite na obrázok, ak by ste radi predišli nižšie zobrazenému stavu.

unava

Symptómy ochorenia

Únavový syndróm je mätúci a vyčerpávajúci stav, ktorý sa vyznačuje širokou škálou príznakov, ktoré ďaleko presahujú obyčajný pocit únavy. Tieto príznaky často kolíšu v intenzite a môžu mať hlboký vplyv na každodenný život človeka. Kľúčovým príznaky spojené s ochorením:

 • Extrémna únava: Charakteristickým príznakom je hlboká, nevysvetliteľná únava, ktorá sa nezlepšuje odpočinkom. Táto únava sa často opisuje ako zdrvujúca a možno ju prirovnať k neustálemu stavu vyčerpania. Nie je to ten druh únavy, ktorý dokáže zmierniť dobrý spánok.
 • Bolesť svalov a kĺbov: Mnohí jedinci pociťujú bolesť svalov a kĺbov, ktorá sa často opisuje ako hlboký, bolestivý diskomfort. Tieto príznaky môžu spôsobiť, že fyzické aktivity a dokonca aj jednoduché pohyby sú bolestivé.
 • Kognitívne ťažkosti: Bežne vedie k poruchám kognitívnych funkcií, ktoré sa často označujú ako "mozgová hmla". Ľudia môžu zápasiť s problémami s pamäťou, ťažkosťami so sústredením a celkovým pocitom duševnej zakalenosti.
 • Poruchy spánku: Poruchy spánku sú u ľudí so syndrómom bežné. Môžu zahŕňať nespavosť, narušené spánkové zvyky alebo pocit nevyspatia aj po celonočnom spánku.
 • Príznaky podobné chrípke: Jedinci môžu často pociťovať príznaky pripomínajúce chrípku, ako sú bolesti hrdla, opuchnuté lymfatické uzliny a slabá horúčka. Tieto príznaky môžu rýchlo prichádzať a odchádzať.
 • Malátnosť po záťaži: Jedným z charakteristických znakov je malátnosť po námahe. To znamená, že aj malá fyzická alebo psychická námaha môže viesť k výraznému zhoršeniu príznakov, ktoré niekedy trvá niekoľko dní alebo dokonca týždňov.
 • Ortostatická intolerancia: Niektorí jedinci môžu mať tiež problémy so státím alebo dlhším sedením vo vzpriamenej polohe kvôli príznakom, ako sú závraty, točenie hlavy a rýchly tep.
 • Citlivosť na zmyslové podnety: Ľudia s CFS môžu byť citlivejší na hluk, svetlo a iné zmyslové podnety, čo môže zhoršiť ich príznaky.

Je dôležité si uvedomiť, že únavový syndróm je veľmi premenlivý stav a nie každý bude mať všetky tieto príznaky. Okrem toho môže závažnosť príznakov v priebehu času kolísať, pričom niektorí jedinci zažívajú obdobia zlepšenia a iní čelia chronickejším problémom.

Ako funguje diagnóza tohto ochorenia?

Diagnostikovanie únavového syndrómu môže byť zložitý a náročný proces. Neexistuje jediný test alebo definitívny test, čo z neho robí stav, ktorý sa spolieha na starostlivé vyhodnotenie príznakov a vylúčenie iných potenciálnych príčin. V tejto kapitole sa budeme zaoberať diagnostickou cestou osôb, ktoré majú podozrenie, že by mohli mať chronický únavový syndróm.

 1. Klinické vyhodnotenie: Cesta k diagnóze sa často začína návštevou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Počas tohto úvodného hodnotenia lekár zvyčajne vykoná dôkladnú anamnézu a fyzické vyšetrenie. Bude sa pýtať na príznaky pacienta, trvanie únavy a akékoľvek ďalšie sprievodné zdravotné problémy.
 2. Vylúčenie iných ochorení: Jedným z kľúčových aspektov diagnostikovania únavového syndrómu je vylúčenie iných ochorení, ktoré by mohli spôsobovať podobné príznaky. To môže zahŕňať širokú škálu ochorení, ako sú poruchy štítnej žľazy, autoimunitné ochorenia, poruchy spánku a duševné ochorenia. Na vylúčenie týchto možností sa môžu vykonať rozsiahle laboratórne testy.
 3. Splnenie diagnostických kritérií: Diagnóza často závisí od toho, či pacient spĺňa špecifické diagnostické kritériá stanovené v lekárskych usmerneniach. Tieto kritériá zvyčajne zahŕňajú:
 • Pretrvávajúca a nevysvetliteľná únava, ktorá trvá šesť mesiacov alebo dlhšie.
 • Prítomnosť aspoň štyroch z nasledujúcich príznakov: zhoršená pamäť alebo koncentrácia, bolesť hrdla, citlivé lymfatické uzliny, bolesť svalov, bolesť viacerých kĺbov, bolesť hlavy, zlý spánok a malátnosť po námahe.
 1. Špecializované testovanie: V niektorých prípadoch sa môže odporučiť ďalšie špecializované testovanie na posúdenie faktorov, ako je funkcia imunitného systému, spánkový režim alebo kognitívne funkcie. Tieto testy sa však často používajú skôr na získanie ďalších informácií než na potvrdenie diagnózy.
 2. Spolupráca so špecialistami: Keďže syndróm je komplexné ochorenie s rôznymi príznakmi, pacienti môžu byť odporučení k špecialistom, ako sú reumatológovia, neurológovia alebo imunológovia, aby sa ďalej preskúmali možné prispievajúce faktory alebo vylúčili iné ochorenia.

Diagnostikovanie únavového syndrómu môže byť náročné vzhľadom na absenciu špecifických ukazovateľov a prekrývanie príznakov s inými ochoreniami. Niektorí jedinci môžu prejsť dlhým a frustrujúcim procesom hľadania diagnózy, zatiaľ čo iní môžu získať diagnózu pomerne rýchlo.

Život s únavovým syndrómom, manažujte si život správne

Hoci sa tento syndróm nedá úplne vyliečiť, existujú rôzne stratégie a liečby, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť zmierniť príznaky, zlepšiť kvalitu života a postupne získať pocit kontroly nad svojím zdravím. V tejto kapitole sa budeme venovať kľúčovým aspektom zvládania CFS. Zaradujeme tu napríklad:

Tempo: Jedným zo základných princípov zvládania únavového syndrómu je tempo. Ide o starostlivé vyváženie aktivity a odpočinku, aby sa predišlo nadmernej námahe, ktorá môže vyvolať zhoršenie príznakov. Osoby s CFS sa naučia dodržiavať tempo tým, že si úlohy rozdelia na zvládnuteľné úseky a zaradia pravidelné prestávky na odpočinok.

Kognitívno-behaviorálna terapia: Predstavuje terapeutický prístup, ktorý môže byť prospešný pri zvládaní syndrómu. Zameriava sa na zmenu negatívnych myšlienkových vzorcov a správania, pomáha jednotlivcom vyrovnať sa s emocionálnymi výzvami života s chronickým ochorením a stanovuje realistické ciele pre každodenné činnosti.

Terapia stupňovaným cvičením: Pod vedením zdravotníckeho pracovníka môže stupňovaná pohybová terapia pomôcť jednotlivcom postupne zvyšovať úroveň fyzickej aktivity štruktúrovaným a monitorovaným spôsobom. Jej cieľom je zlepšiť vytrvalosť a znížiť závažnosť pozáťažovej malátnosti.

Lieky: Hoci na liečbu neexistujú žiadne špecifické lieky, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu predpísať lieky na zvládnutie konkrétnych príznakov. Napríklad na zmiernenie bolesti svalov a kĺbov sa môžu použiť lieky proti bolesti a na riešenie porúch spánku sa môžu predpísať lieky na spanie.

Úpravy životného štýlu: Úprava životného štýlu je často potrebná na prispôsobenie sa obmedzeniam spôsobeným únavovým syndrómom. Môže to zahŕňať úpravu pracovného rozvrhu, dodržiavanie správnej spánkovej hygieny a vypracovanie stratégií na zvládanie zmyslovej citlivosti.

Riešenie symptómov: Na zvládnutie jednotlivých príznakov sa môžu použiť rôzne stratégie. Napríklad kognitívne stratégie môžu pomôcť zlepšiť koncentráciu a pamäť a relaxačné techniky môžu pomôcť znížiť stres a úzkosť. Na riešenie gastrointestinálnych problémov alebo nedostatkov vo výžive sa môžu zvážiť aj úpravy stravy a výživové doplnky. Niektoré viete nájsť aj na našom e-shope.

 • Acai berry je rastlina pochádzajúca zo strednej a južnej Ameriky. Rastie ako malé bobuľovité ovocie červeno-fialovej farby na palme a názvom acai (Euterpe oleracea) - v Brazílii známa ako strom života. Výrazne pripomína tvarom aj farbou veľkú čučoriedku. Ovocie acai nie je možné konzumovať priamo po odtrhnutí ale je potrebné pripraviť z neho extrakt.  Acai bobule sú veľmi bohaté na antioxidanty, vitamíny a minerály. Má široké využitie, okrem pomoci pri predchádzaní rakovine stimuluje imunitný systém a obnovuje energiu tela.
 • Zaradili by sme tu aj výživový doplnok GABA. GABA je kyselina gama-aminomaslová, ktorá sa bežne vyskytuje v našom mozgu. Patrí medzi inhibičné neurotransmitery, ktoré dokážu znížiť nervovú aktivitu. To sa môže prejaviť navodením pocitu pokoja, relaxácie, uvoľnenia a pozitívnejšou náladou. Vďaka tomu sa táto látka najčastejšie používa pri starostlivosti o pokojnú myseľ, harmonický spánok a dobrú náladu.
 • V neposlednom rade je to Ashwagandha. Ashwagandha, alebo iným názvom Indický ženšen (Withania Somnifera) je rastlina, ktorá patrí do skupiny adaptogénnych rastlín ktoré sú známe svojimi zdravotnými účinkami, keď sa užívajú vo forme čajov, práškov, tinktúr a doplnkov alebo v surovej forme. Je mimoriadne populárnou rastlinou aj v Indickej ayurvéde, hlavne kvôli jej pozitívnym vplyvom na stres alebo na pocit úzkosti. Zároveň zlepšuje kvalitu spánku, pamäti a kvalitu spánku.

Únavový syndróm predstavuje pre ľudí žijúcich s týmto ochorením a pre ich blízkych veľkú výzvu. Život so týmto syndrómom môže byť naozaj náročný. Extrémna únava a iné fyzické príznaky môžu sťažovať vykonávanie každodenných činností. Možno budete musieť urobiť niektoré zásadné zmeny v životnom štýle. Okrem toho, že požiadate o podporu svoju rodinu a priateľov, môže byť pre vás užitočné porozprávať sa s inými ľuďmi s ochorením a skúsiť rozličné prístupy.

Zdroje:

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/chronic-fatigue-syndrome/diagnosis-treatment/drc-20360510

https://www.nhs.uk/conditions/chronic-fatigue-syndrome-cfs/

https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html