Príčiny, mechanizmus a terapeutické možnosti pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov